Cijene usmenih prijevoda

Zakonsku osnovu za obračun honorara predstavlja Zakon o naknadama u pravosuđu (JVEG).

Za prijevode koji nisu naručeni od strane upravnih tijela ili pravosuđa honorar se obračunava u skladu sa zahtjevnošću teksta, pri čemu se Zakon o naknadama u pravosuđu (JVEG) primjenjuje na odgovarajući način.