Poštovani klijenti!

Kao stalni sudski tumač za bosanski, hrvatski i srpski jezik pod zakletvom kod Zemaljskog suda u Augsburgu, izrađujem prijevode sa i na slijedeće jezike, odnosno u sljedećim jezičkim kombinacijama:
Bosanski-Njemački-Bosanski, Hrvatski-Njemački-Hrvatski i Srpski-Njemački-Srpski.

Ovjereni prijevodi

Službene dokumente druge zemlje koje želite predočiti jednoj javnoj instituciji ili tijelu javne vlasti u Njemačkoj, prevodim za Vas u službeno ovjerenoj formi.

Original ili kopija?

Iako se izvorni tekst može prevesti i ovjeriti i sa fotokopije, ovjerene kopije, datoteke i sl., s tim da se pri tome u ovjeri navodi o kojem je izvornom dokumentu bilo riječ, savjetujem, da se prilikom prevođenja predoči originalni dokument, iz razloga što se na fotokopiji ili skeniranom dokumentu često ne vide žigovi, vodeni znaci i sl.

Prijevodi bez ovjere

Svakako izrađujem i prijevode bez ovjere kao i kurtoazne prijevode, sadržajne prijevode i sl.

 

Zahvaljujem Vam se na ukazanom povjerenju!