Želite li naučiti bosanski, hrvatski ili srpski?

Onda ste kod mene na pravoj adresi! Nakon utvrđivanja eventualno postojećeg nivoa poznavanja jezika, sastavlja se nastavni plan, vodeći pritom računa o individualnim potrebama te ukoliko je potrebno, posebnoj stručnoj terminologiji.

Ponuđeni kursevi jezika posebno su pogodni za određene profesionane grupe kao štu su policija, carina, špedicije, pravosuđe, vanjska trgovina, poslovni ljudi i sl.

Za privatna lica nudim kuseve kao podršku u snalaženju u njihovoj bosanskoj, hrvatskoj ili srpskoj okolini, ali i kao priprema za godišnji odmor.

Nadalje, nudim za djecu sa imigracijskom pozadinom (Bosna i Herzegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora) kurseve jezika pod naslovom „Učiti jezik kroz igru“. Pri tome mi je lično jako stalo do toga da djeci pokažem koje životno bogatstvo predstavlja odrastanje sa više jezika. Kursevi jezika se mogu održati kao grupni ili individualni. Cijene se određuju u ovisnosti od broja učesnika i trajanja kursa.

Rado sam spremna ravnati se prema Vašim vremenskim mogućnostima i prilagoditi se Vašem ličnom cilju učenja.

Da li ste zainteresovani? Onda stupite samnom u kontakt!