Cijene pismenih prijevoda

Zakonsku osnovu za obračun honorara predstavlja Zakon o naknadama u pravosuđu (JVEG).