Poštovani klijenti!

Kao stalni sudski tumač Zemaljskog suda u Augsburgu za bosanski, hrvatski i srpski jezik izrađujem ovjerene prijevode sa i na sljedeće jezike odnosno u nastavno navedenim jezičnim kombinacijama:
Bosanski-Njemački-Bosanski, Hrvatski-Njemački-Hrvatski i Srpski-Njemački-Srpski.

Ovjereni prijevodi

Službene isprave koje želite predati nekom tijelu javne vlasti ili inozemnoj ustanovi prevodim u službenom obliku.

Izvornik ili preslika?

Iako izvorni tekst može biti preveden i ovjeren i kao preslika, ovjerena preslika, datoteka i sl., te se pri tome u ovjeri navodi o kojem je dokumentu riječ, savjetujem prilikom prevođenja predočiti izvornik iz razloga što na kopiji ili skeniranom dokumentu često nisu vidljivi žigovi.

Prijevodi bez ovjere

Vrlo rado izrađujem i prijevode bez ovjere kao i prijevode pristojnosti, podatke o sadržaju i sl.

 

Zahvaljujem Vam se na ukazanom povjerenju!