Prijevodi za tijela javne vlasti

U svojstvu stalnog sudskog tumača za bosanski, hrvatski i srpski jezik stojim na raspolaganju svim njemačkim tijelima javne vlasti.

Moj dugogodišnji rad za savezno tijelo javne vlasti doprinjelo je aktivno usavršavanju kako mog pravnog njemačkog jezika tako i stručnog bosanskog, hrvatskog i srpskog pravnog jezika.

Pismena tijela javne vlasti i sudova pretežito su vezana za rokove, slijedom čega iste odrađujem prvenstveno. Točnost, savjesnost i povjerljivost predstavljaju okosnice mog posla.